அட்டகலாட்டாவில் பெருமாள் முருகன்

தமிழிலக்கிய சூழலில் பல காலமாக ஒலித்த குரல்.

‘मैं कितना कुछ हूँ, और कितना कुछ हो सकता हूँ’ : शिखर गोयल की कविताएँ

‘हर्फ़-ब-हर्फ़ तुम्हे देरतलक / हाथों से सहलाता हूँ / अपनी भाषा में / अक्सर मैं तुम्हें / अपने बहुत क़रीब पाता हूँ.’

பெங்களூரு சர்வதேச திரைப்பட விழா 2019

பல்வேறு நாட்டு படங்கள் திரையிடப்படுவதால் பெரிய திரையில் பல்வேறு நிலக்காட்சிகளையும் மனிதர்களையும் கண்டு அனுபவிப்பதன் மூலம் உலகை சுற்றி வரும் அனுபவம் கிளர்ச்சியுற செய்வது.